Skillab

CURS LIVE ONLINE

FIDIC: BAZELECONTRACTELORÎN CONSTRUCȚII

Ana Olteanu Contracts Director
@ Niro Investment Group

Ateliere
Sesiuni de feedback
Teme practice
Gestionarea aspectelor financiare
Condițiile contractelor FIDIC
Garantare și asigurare
Execuția lucrărilor

PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CURSULUI

DATA:

26 AUGUST – 2 OCTOMBRIE 2024

DURATA:

6 SĂPTĂMÂNI, 12 lecții
Luni & Miercuri, ora 18:30

Interpretează și aplică în mod corect condițiile de contract FIDIC în diverse situații întâlnite pe șantier și în derularea proiectelor de construcții.

Elaborează o anexă la ofertă completă, un certificat de plată, un răspuns contractual la un program de execuție și multe altele în cadrul proiectelor practice de curs.

Cursul perfect pentru tine dacă ești:

 • Manager de Proiect în construcții

  Vei învăța cum să gestionezi riscurile între părțile contractuale și să aplici condițiile particulare pentru a reflecta cerințele proiectului. Vei studia procedurile și instrumentele recomandate de FIDIC pentru garanții și asigurări, precum și procedura de evaluare a revendicărilor.

 • Manager de contracte / Manager de costuri în construcții

  Vei putea pregăti notificări și revendicări clare, detaliate și conforme cu prevederile FIDIC, elabora documente precum o situație de lucrări și anexă de ofertă și gestiona rapid abaterile sau neconformitățile pentru a reduce impactul asupra proiectului.

 • Avocat specializat în contracte de construcții

  Redu riscurile legale identificate, pentru a asigura protecția intereselor clienților tăi. Gestionează eficient revendicările și disputele contractuale, inclusiv pregătirea documentației necesare pentru procedurile de adjudecare a disputelor și arbitraj.

 • Profesionist în domeniul construcțiilor

  Învață să planifici și să aprobi corect modificările aduse proiectului. Lucrează la activități și teme practice pentru a afla cum să interpretezi corect contractele FIDIC și să asociezi procedurile și clauzele contractuale cu situațiile din șantier.

Livrabilele cursului:

 1. Interpretarea și Aplicarea Corectă a Contractelor FIDIC

  Învață cum să interpretezi și aplici corect condițiile de contract FIDIC în proiectele de construcții. Vei descoperi cum să asociezi corect procedurile și clauzele contractuale cu situațiile din șantier și să elaborezi notificări contractuale eficiente.

 2. Gestionarea Aspectelor Financiare și Variațiilor

  Vei discuta despre procedurile de certificare și plăți, precum și managementul variațiilor în cadrul contractelor FIDIC. Vei elabora situații de lucrări, gestiona garanții și asigurări și redacta corespondențe contractuale aferente revendicărilor.

 3. Proceduri de Suspendare, Reziliere și Soluționarea Disputelor

  Vei descoperi procedurile pentru suspendarea și rezilierea contractelor, precum și soluționarea disputelor conform FIDIC. Vei învăța despre rolul Comisiei de Adjudecare a Disputelor și cum să inițiezi arbitrajul, asigurându-te că toate disputele sunt gestionate conform prevederilor contractuale.

Lector

Ana Olteanu

 • Contracts Director @ Niro Investment Group
 • Inginer constructor cu o experiență în domeniul construcțiilor de 16 ani, dedicată în mare parte managementului contractelor, revendicărilor și disputelor în domeniul construcțiilor
 • Experiență în proiecte de infrastructură în sectorul public, cât și proiecte mari de construcții civile în domeniul privat
 • De mai bine de 10 ani s-a specializat în managementul contractelor de tip FIDIC
 • Membră a organizațiilor profesionale globale RICS (MRICS), CIArb (MCIArb) și MDRBF, cu specializări în evaluarea, operarea, construirea și soluționarea disputelor în domeniul construcțiilor
 • Mediator acreditat de RICS și expert în achiziții publice (Cod COR 214946)

Programa cursului

 • 01

  Luni, 26 August 2024, ora 18:30

  Utilizarea și gestionarea contractelor FIDIC

  • Tipuri de contracte FIDIC și utilizarea recomandată a acestora
  • Alocarea riscurilor între Părțile la Contract în funcție de tipul de contract FIDIC
  • Modificări aduse de FIDIC 2017 față de cea mai populară formă de contracte FIDIC 1999
  • Reguli recomandate pentru elaborarea Condițiilor Particulare de Contract
  • Părțile Contractelor FIDIC
  • Rolul Inginerului FIDIC – comparație între rolul conform FIDIC 1999 și FIDIC 2017
  • Interpretarea Contractului și reguli pentru comunicări

  Activitate practică: Analizarea unor studii de caz pentru fiecare tip de contract pentru a ilustra utilizarea practică și beneficiile fiecărui tip.

 • 02

  Miercuri, 28 August 2024, ora 18:30

  Începutul Contractului

  • Procedura pentru demararea Lucrărilor și predarea Șantierului
  • Obligațiile și livrabilele Beneficiarului aferente începerii Lucrărilor
  • Obligațiile și livrabilele Antreprenorului aferente începerii Lucrărilor
  • Sarcinile Inginerului FIDIC la demararea Lucrărilor

  Activitate practică: Identificați și discutați 5 acțiuni aferente demarării lucrărilor.

 • 03

  Luni, 2 Septembrie 2024, ora 18:30

  Execuția Lucrărilor

  • Programul de Execuție
  • Alte înregistrări contemporane
  • Întârzierile în execuția Lucrărilor – cum sunt gestionate în cadrul contractelor FIDIC
  • Proceduri, remedii și modul de abordare a întârzierilor
  • Proceduri și modul de abordare a neconformităților identificate în timpul execuției Lucrărilor
  • Proceduri de verificare a calității (materiale, echipamente, finisaje)

  Activitate practică: Situații practice întâlnite în derularea Proiectelor unde contractele de execuție sunt de tip FIDIC. Stabiliți o listă de cinci probleme uzuale și elaborați câte o soluție de abordare a acestora.

 • 04

  Miercuri, 4 Septembrie 2024, ora 18:30

  Gestionarea aspectelor financiare

  • Prețul Contractului – diferențe intre FIDIC Cartea Roșie și FIDIC Cartea Galbenă
  • Procedura Certificare și plăți
  • Procedura și managementul Variațiilor

  Activitate practică: Elaborarea unei Situații de Lucrări pentru un context dat.

 • 05

  Luni, 9 Septembrie 2024, ora 18:30

  Garanții și asigurări

  • Garanția pentru avans – procedură, instrumente recomandate de FIDIC și instrumente alternative
  • Garanția de Buna Execuție – instrumente, constituire, urmărire
  • Sumele Reținute – instrumente, urmărire și returnare
  • Garanția pentru Defecte
  • Asigurări

  Activitate practică: Situații practice întâlnite în derularea Proiectelor unde contractele de execuție sunt de tip FIDIC. Analizați cate o diferență pentru formele de garanții recomandate prin FIDIC și instrumentele alternative de pe piața din România. Luați în considerare câte o diferență pentru fiecare aspect: garanția de avans, garanția de bună execuție, sumele reținute, garanția pentru defecte.

 • 06

  Miercuri, 11 Septembrie 2024, ora 18:30

  Suspendare și Reziliere

  • Suspendarea execuției Lucrărilor de către Antreprenor – condiții, procedură și consecințe
  • Suspendarea execuției Lucrărilor de către Beneficiar – condiții, procedură și consecințe
  • Rezilierea Contractului de către Antreprenor – condiții, procedură și consecințe
  • Rezilierea Contractului de către Beneficiar – condiții, procedură și consecințe
  • Denunțarea unilaterala de către Beneficiar – procedură și consecințe

  Activitate practică: Numiți 3 situații în care Contractul poate fi reziliat de către Antreprenor și remediile contractuale aferente. Numiți 3 situații în care Contractul poate fi reziliat de către Beneficiar și remediile contractuale aferente.

 • 07

  Luni, 16 Septembrie 2024, ora 18:30

  Recepția Lucrărilor și Perioada de Garanție

  • Procedura de Recepție Contractuală în baza contractelor FIDIC și paralelă cu procedura de recepție prevăzută prin legislație
  • Provocări aduse de urmărirea ambelor proceduri pentru proiectele în care lucrările sunt executate de către un antreprenor general vs. proiectele în care lucrările sunt executate de mai mulți antreprenori pentru diverse specialități

  Activitate practică: Situații practice întâlnite în derularea Proiectelor unde contractele de execuție sunt de tip FIDIC. Analizați două studii de caz: lucrare executată de un antreprenor general și o lucrare executată de mai mulți antreprenori pentru diverse specialități.

 • 08

  Miercuri, 18 Septembrie 2024, ora 18:30

  Workshop - Elaborarea Condițiilor Particulare

  • Identificarea erorilor comune care pot apărea în elaborarea Condițiilor Particulare
  • Recomandări și contraindicații
  • Sesiune Q&A extinsă

  Activitate practică: Identificați modificările necesare a fi aduse prin Condițiile Particulare pentru a asigura functionalitatea Contractului în cazul unor situații uzuale pe piața din România. Analizați modificările recomandate ale Condițiilor Generale prin redactarea Condițiilor Particulare.

 • 09

  Luni, 23 Septembrie 2024, ora 18:30

  Revendicări

  • Procedura pentru revendicările Antreprenorului
  • Procedura pentru revendicările Beneficiarului
  • Bazele revendicărilor Antreprenorului
  • Bazele revendicărilor Beneficiarului

  Activitate practică: Studiu de caz: analiza unei revendicări a Antreprenorului și a unei revendicări a Beneficiarului.

 • 10

  Miercuri, 25 Septembrie 2024, ora 18:30

  Substanțierea Revendicărilor și Determinarea Inginerului

  • Calculul prelungirii Duratei de Execuție – metode de analiză de întârzieri
  • Calculul compensării financiare – metode de calcul propuse de protocoale internaționale
  • Procedura pentru evaluarea revendicărilor – Determinarea Inginerului

  Activitate practică: Demonstrație pentru două metode diferite de analiză de întârzieri aplicate la o situație dată. Demonstrație de calcul de compensare financiară aplicat la o situație data.

 • 11

  Luni, 30 Septembrie 2024, ora 18:30

  Soluționarea Disputelor

  • Procedura contractuală de soluționare a disputelor – Comisia de Adjudecare a Disputelor
  • Modificări aduse de FIDIC 2017 față de FIDIC 1999
  • Inițierea Arbitrajului și prevederile contractuale aferente

  Activitate practică: Situații practice întâlnite în derularea Proiectelor unde contractele de execuție sunt de tip FIDIC. Analiza conduitei recomandate pentru audieri și vizitele în șantier aferente Comisiei de Adjudecare a Disputelor.

 • 12

  Miercuri, 2 Octombrie 2024, ora 18:30

  Sesiune de feedback

  • Înțelegerea relevanței faptelor prin prisma bazei unei revendicări legăturii de cauzalitate între evenimentul generator de întârzieri și compensarea aferentă
  • Recomandări și contraindicații
  • Sesiune Q&A extinsă

Află mai multe

Completează formularul de înregistrare și un consultant Skillab te va contacta cât de curând posibil pentru a-ți oferi mai multe informații despre conținut și taxa de participare.

 
 
 
Câmp obligatoriu
Află mai multe