Curs online de Financial Controlling | Skillab

CURS ONLINE

FINANCIAL CONTROLLING

Viorel Cazacu Head of Controlling
într-o companie multinațională care este lider mondial în Fashion Retail

DATA:

1 Iulie – 5 August 2024

DURATA:

11 lecții, 6 săptămâni
Luni & Joi, ora 19:00

Monitorizează și analizează performanța financiară a companiei pentru a lua decizii informate și a stabili un plan de acțiune.

Analizează situațiile financiare de bază, gestionează corect bugetele și riscurile, înțelege importanța controalelor interne și fii sigur pe competențele tale de raportare financiară.

Diplomă
Networking
Feedback personalizat

Îți recomandăm cursul dacă ești

 • Junior Financial Controller

  Fă pasul de la un rol de Junior la unul de Financial Controller: vei face un buget de venituri și cheltuieli, vei evalua investiții și vei pregăti planuri de management al riscului, astfel vei putea implementa îmbunătățiri în procesele financiare.

 • Contabil

  Vrei să îți extinzi cunoștințele de contabilitate și să avansezi în carieră? Interpretează corect datele contabile complexe, gestionează corect bugetele și înțelege aspectele de conformitate pentru a realiza raportări financiare corecte.

 • Ești specialist în domeniul financiar

  Vei fi la curent cu standardele IFRS și vei gestiona și controla costurile cu ușurință. Vei putea evalua investiții, analiza profitabilitatea, gestiona riscurile și ajusta bugetele pe baza KPIs: astfel vei putea face față provocărilor în continuă schimbare din mediul financiar și vei fi pregătit pentru roluri de conducere.

DOUĂ WORKSHOP-URI PRACTICE PENTRU ANALIZA SITUAȚIILOR FINANCIARE

 • WORKSHOP I

  Analizează situația financiară a unei companii și identifică atât punctele slabe, cât și punctele forte, folosind datele financiare disponibile. Elaborează apoi un buget operațional, estimează veniturile, cheltuielile și profitul. Analizează variațiile dintre rezultatele reale și cele planificate, identifică cauzele și dezvoltă un plan de acțiune.

 • WORKSHOP II

  Analizează toate etapele financiare ale unei firme, începând de la înființare și până la listarea pe bursă. În acest proces, vei forma întâi capitalul, vei emite acțiuni și împrumuturi, apoi vei elabora situațiile financiare și vei extinde business-ul.

Ce vei învăța

 1. Situațiile financiare de bază

  Ralizează situația fluxurilor de numerar pe baza unui cont de profit și pierdere și a două bilanțuri contabile și înțelege conceptele din spatele celor trei situații de bază, pentru a obține date financiare corecte.

 2. Bugetare și Forecasting

  Vei face o previziune utilizând Regresia în Excel pentru a prezice rezultatele viitoare pe baza relațiilor statistice dintre variabile, cum ar fi vânzările și cheltuielile de publicitate. De asemenea, vei învăța cum să stabilești obiective de bugetare și cum să negociezi și aprobi bugetul.

 3. Managementul riscului financiar

  Identifică și măsoară riscurile financiare, analizează riscul operațional și învață despre volatilitatea prețurilor. Pregătește un plan de management de risc și ajustează strategia financiară în situațiile de criză.

LECTOR

Viorel Cazacu

 • Head of Controlling pentru un lider mondial în Fashion Retail, o companie cu o cifră de afaceri de +500 mil. Euro în România
 • +18 ani experiență în Contabilitate & Controlling, în telecomunicații, banking și retail
 • A dezvoltat un model de self-service Business intelligence
 • A colaborat la implementarea SAP în Area Controlling (SAP CO)

PROGRAM

 • 01

  Luni, 1 Iulie 2024, ora 19:00

  Rolul și responsabilitățile unui Financial Controller

  • Definirea și Scopul Financial Controlling-ului
  • Responsabilitățile și Competențele unui Financial Controller
  • Interacțiunea cu alte Departamente și Funcții
  • Tehnologii și Instrumente Utilizate în Financial Controlling
  • Care sunt situațiile financiare de baza și legatura dintre ele
  • Noțiuni de bazele contabilității ca temelie pentru Financial Controlling
  • Exemple practice de înregistrări contabile și efectele lor asupra situațiilor financiare de bază
 • 02

  Joi, 4 Iulie 2024, ora 19:00

  Situațiile financiare de baza: definiție și rol

  • Bilantul Contabil (BS)
  • Contul de Profit și Pierdere (P&L)
  • Situația fluxurilor de numerar (CF)
 • 03

  Luni, 8 Iulie 2024, ora 19:00

  Situațiile financiare de bază: analiză

  • Ratele structurii Activului/Pasivului (BS)
  • Managementul Capitalului de Lucru (BS)
  • Indicatori de profitabilitate (P&L)
  • Analiza factorială – metoda substituirilor în lanț (P&L)
  • Rate financiare în analiza fluxurilor de numerar (CF)
  • Free Cash Flow (CF)
  • Analiza Ratelor de Rentabilitate - Return on Assets (ROA) și Return on Equity (ROE)
 • 04

  Joi, 11 Iulie 2024, ora 19:00

  Bugetare și Forecasting (Prognoză)

  • Procesul și strategiile de bugetare
  • Modele de previziune financiară
  • Previziunea pe termen scurt vs. pe termen lung
  • Bugetarea Bazată pe Activități (Activity-Based Budgeting - ABB)
  • Bugetarea de Performanță (Performance Budgeting)
  • Analiza variațiilor față de buget
 • 05

  Luni, 15 Iulie 2024, ora 19:00

  Evaluarea proiectelor de investiții

  • Payback Period (PP)
  • Return on Capital Employed (ROCE)
  • Net Present Value (NPV) – valoarea în timp a banilor
  • Internal rate of Return (IRR)
  • Sensitivity Analysis
 • 06

  Joi, 18 Iulie 2024, ora 19:00

  Managementul și controlul costurilor

  • Tipuri de costuri și comportamentul lor
  • Metode de alocare a costurilor
  • Contabilitatea pe bază de activități (Activity-Based Costing - ABC)
  • Tehnici și instrumente de management al costurilor
  • Pragul de rentabilitate
 • 07

  Luni, 22 Iulie 2024, ora 19:00

  Finanțarea corporativă și structura capitalului

  • Opțiuni și strategii de finanțare
  • Costul capitalului și optimizarea structurii capitalului
  • Politica de dividend și maximizarea valorii acționarilor
  • Leasingul Financiar
 • 08

  Joi, 25 Iulie 2024, ora 19:00

  Controlul intern și reglementările de conformitate (Compliance)

  • Importanța controalelor interne în controlling financiar
  • Proiectarea și implementarea controalelor interne
  • Procesul și procedurile de audit
  • Selecție de principii în Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)
   • IAS 1 – Prezentarea situațiilor financiare
   • IAS 16 – Imobilizări corporale
   • IAS 38 – Imobilizări necorporale
   • IAS 36 – Deprecierea Activelor
   • IAS 2 – Stocuri
   • IAS 11 – Contractele de construcții
   • IAS 37 – Provizioane
   • IAS 17 - Contractele de Leasing
 • 09

  Luni, 29 Iulie 2024, ora 19:00

  Managementul riscului financiar

  • Identificarea și măsurarea riscurilor financiare
  • Tehnici pentru gestionarea riscurilor financiare
  • Acoperirea (Hedging) și instrumentele derivate
  • Analiza Riscului Operațional
  • Managementul Riscului de Credit
  • Riscul de Piață și Volatilitatea Prețurilor
 • 10

  Joi, 1 August 2024, ora 19:00

  Workshop I

  • Analiza situației financiare a unei companii
  • Elaborarea unui buget operațional
  • Analiza variațiilor și identificarea cauzelor
  • Dezvoltarea unui plan de acțiune
 • 11

  Luni, 5 August 2024, ora 19:00

  Workshop II

  • Analiza tuturor etapelor financiare a unei firme, de la creare la listarea pe bursă

Înregistrare

Pentru mai multe informații despre curs și taxa de participare, te rugăm să te înregistrezi.

 
 
 
Câmp obligatoriu