CURS LIVE ONLINE

MANAGER DE PROIECTÎN CONSTRUCȚII

BOGDAN FORTU CHIEF OPERATING OFFICER
Pentru un dezvoltator
imobiliar local

PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CURSULUI

DATA:

28 Noiembrie 2023 -
23 Ianuarie 2024

DURATA:

12 cursuri / 6 săptămâni
Marți & Joi, 18:30 - 20:00

E momentul perfect să înveți principiile managementului de proiect, cum se gestionează relația cu stakeholderii și care sunt competențele necesare analizei și coordonării unui proiect de construcție.

Află toate informațiile de care ai nevoie de la un lector cu peste 10 ani experiență.

Cursul ideal pentru tine dacă ești:

 • Project Manager la început de carieră

  Află cum să aplici cu succes instrumentele manageriale în construcții. Pune bazele unor aptitudini pe care să le folosești la proiecte complexe și pentru dezvoltarea portofoliului

 • Supervizor Șantier / Inginer Civil / Arhitect

  E timpul să înțelegi imaginea de ansamblu a proiectului: de la metodologii, procese și instrumente până la completarea cunoștințelor tehnice

 • Contractor / dezvoltator

  Trecând prin toate etapele cursului vei dezvolta skillurile care te vor face să preiei proiecte mai complexe. Pregătește-te să afli cum să eficientizezi costurile

 • Stakeholder de proiect

  Cursul este construit astfel încât la final să ai o viziune clară a procesului unui proiect, încă din primele faze până la predare

Proiectare + Planificare + Execuție = Recepție de proiect

 • Proiectul în Construcții

  Află care sunt principiile de guvernanță ale unui proiect în construcții, care este rolul Managerului de Proiect în cadrul acestuia și care sunt așteptările din partea stakeholderilor pe parcursul întregului proiect.

 • Demonstrații practice

  Învață din proiecte reale ce vor fi prezentate în workshop-uri și teme, iar apoi aplică know-how-ul în proiecte simulate în cadrul cursului. Construiește astfel alături de noi o bază solidă pentru viitoarele proiecte reale pe care le vei avea în portofoliu.

Subiectele pe care le vei studia:

 1. Componente fizice

  Descoperă toate datele importante unui proiect, cele care țin de teren (limita de proprietate, localizare, particularități, rețele de utilități ș.a.m.d.), cât și cele aferente proiectului (inventarierea elementelor constructive și soluțiile constructive uzuale).

 2. Etapele proiectului de construcții

  Află totul despre etapele unui proiect de succes, de la tema de proiectare, livrabilele aferente fiecărei etape, până autorizare, planificare, bugetare, clauze și execuția proiectului.

 3. Documentație de proiect

  Află cum să aplici în construcții documentația de proiect, și anume: WBS, Gantt Chart, CBS, matricea de guvernanță a proiectului, matricea de riscuri, Cartea Tehnică, contracte, clauze și avize, dar și altele.

Despre lector:

Bogdan Fortu

 • În prezent deține funcția de Chief Operating Officer în cadrul unui dezvoltator imobiliar local
 • A deținut funcția de Head of Project Management în cadrul Ceetrus România
 • +10 ani experiență în Project Management în construcții
 • Certificat BREEAM International New Construction Assessor

PROGRAM

 • 01

  Marți, 28 Noiembrie 2023, 18:30 - 20:00

  Managementul de Proiect în Construcții

  • Definiția Proiectului
  • Importanța Managementului de Proiect în Construcții
  • Principiile Managementului de Proiect în Construcții
  • Rolul și responsabilitățile generale ale unui Manager de Proiect în Construcții
  • Profilul unui Manager de Proiect în Construcții
  • Stakeholderi
  • Componente fizice ale proiectului
 • 02

  Joi, 30 Noiembrie 2023, 18:30 - 20:00

  Stakeholderii proiectului

  • De ce sunt importanți stakeholderii?
  • Stakeholderi vs. Shareholderi
  • Categoriile de stakeholderi dintr-un proiect
  • Identificarea detaliată a stakeholderilor
  • Rolul și impactul fiecărui stakeholder asupra proiectului
 • 03

  Marți, 5 Decembrie 2023, 18:30 - 20:00

  Componente fizice ale proiectului

  • Teren:
   • Limita de proprietate
   • Localizare, vecinătăți, drumuri, accese
   • Particularități: seismice, geotehnice, hidrologice, topografice
   • Rețele de utilități
   • Parametri urbanistici
   • Structuri existente pe teren
   • Drepturi reale asupra terenului și sarcini care pot greva terenul
   • Master Plan preliminar, identificare funcții majore și bilanț de suprafețe
  • Construcții:
   • Inventarierea principalelor elemente constructive
   • Soluții constructive uzuale
 • 04

  Joi, 7 Decembrie 2023, 18:30 - 20:00

  Workshop – stakeholderi și componente

  • Workshop despre stakeholderi și componentele fizice
  • Se vor prezentare preliminar etapele de proiect:
   • Proiectare
   • Autorizare și planificare
   • Bugetare, ofertare
   • Contractare și clauze de contract
   • Execuția proiectului
   • Recepție, predare către utilizatorul final, perioada de garanție
 • 05

  Marți, 12 Decembrie 2023, 18:30 - 20:00

  Etapa 1 – Proiectare

  • Tema de proiectare
  • Etapele proiectării
  • Livrabilele aferente fiecărei etape
  • Responsabilitățile generale ale proiectanților
  • Proiectarea pe specialități – detaliere/ enumerare
  • Managementul procesului de proiectare
  • Modificarea proiectului în timpul execuției
  • Rolul proiectantului în timpul executării și post execuție
 • 06

  Joi, 14 Decembrie 2023, 18:30 - 20:00

  Etapa 2 - Autorizare și planificare

  • Autorizare:
   • Etapele autorizării
   • Livrabilele aferente fiecărei etape
   • Durata procesului de autorizare
   • Importanța, rolul și impactul procesului de autorizare
   • Managementul procesului de autorizare
   • Aviz vs. Autorizație
  • Planificare:
   • WBS și etapizarea lucrărilor
   • Stabilirea termenelor și a termenelor intermediare
   • Grafice de execuție - Gantt Chart, Metoda drumului critic
   • Activități standard/specifice și relații dintre ele
 • 07

  Marți, 18 Decembrie 2023, 18:30 - 20:00

  Etapa 3 – Bugetare și ofertare

  • Bugetare
   • Categorii de costuri
   • Cost breakdown structure (CBS)
   • Liste de cantități și devizul ofertă
   • Structura prețului total
   • Structura prețului unitar
  • Managementul procesului de ofertare
   • Identificare ofertanți
   • Semnare NDA-uri
   • Trimitere documentație de ofertare
   • Recepționare și analiza de oferte
   • Q&A
   • Oferte finale
   • Negociere clauze contractuale
   • Semnare contract
 • 08

  Joi, 9 Ianuarie 2024, 18:30 - 20:00

  Etapa 4 – clauzele și contractul de execuție

  • Managementul procesului de contractare: tipuri de contracte, aplicabilitate, avantaje și dezavantaje
  • Clauzele specifice unui contract de execuție lucrări în construcții, exemplificat pentru:
   • Beneficiar
   • Antreprenor
   • Execuția lucrărilor
   • Execuția durata de execuție
   • Recepția lucrărilor
   • Gestionarea garanțiilor
   • Prețul contractului și plățile acestuia
   • Asigurare
   • Anexe: liste de cantități și prețuri unitare, specificații tehnice, graficul de execuție, cerințe minime de securitate și sănătate în muncă, situații de urgență și protecția mediului
 • 09

  Marți, 11 Ianuarie 2024, 18:30 - 20:00

  Etapa 5 – Execuția proiectului

  • Matricea de guvernanță a proiectului
  • Matricea riscurilor si plan de acțiune
  • Întocmirea planului de comunicare, Kick-off meeting, ședințe de comandament
  • Controlul calității: trasabilitate materiale și lucrări, aprobare materiale, teste și punerea în funcțiune
  • Variații de la proiectul inițial și implicațiile lor
  • Managementul documentelor: Cartea Tehnica
  • Managementul plăților: Situații de lucrări, Plata lucrărilor
 • 10

  Joi, 16 Ianuarie 2024, 18:30 - 20:00

  Workshop – Proiect Final și studiu de caz

  • Inițierea proiectului final pe echipe
  • Setarea cerințelor și termenelor de livrare pentru proiect
 • 11

  Marți, 18 Ianuarie 2024, 18:30 - 20:00

  Recepție, predare către utilizatorul final și perioada de garanție

  • Tipuri de recepții:
   • Recepția contractuală
   • Recepția la finalizarea lucrărilor
   • Recepția cu clientul final
   • Recepția Finală: management și implicații
  • Autorizația de securitate la incendiu
  • Intabularea dreptului de proprietate
  • Bilanț: Business Plan vs. Realitate
  • Managementul perioadei de garanție
  • Debrief
 • 12

  Joi, 23 Ianuarie 2024, 18:30 - 20:00

  Sisteme de certificare a clădirilor verzi

  • Trecere în revistă a diverselor sisteme de certificare: BREEAM, LEED, DGNB etc
  • Zoom in: BREEAM New Construction
  • Revizie curs și sesiune extinsă de Q&A

Află mai multe

Completează formularul de înregistrare și un consultant Skillab te va contacta cât de curând posibil pentru a-ți oferi mai multe informații despre conținut și taxa de participare.

 
 
 
Câmp obligatoriu
Află mai multe