Curs online Rolul Directorului Financiar | Skillab Business School

CURS ONLINE

ROLUL
DIRECTORULUI
FINANCIAR

Andreea Blenche Director Financiar
MassMutual România

Bestseller
Nivel Avansat
Diplomă de Absolvire
Trei Workshopuri practice
6 Teme pentru acasă

PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CURSULUI

DATA:

22 Mai – 3 Iulie 2024

DURATA:

12 Lecții, 6 săptămâni
Luni ȘI Miercuri, ora 18:30

Dezvoltă-ți capacitatea de a adapta și a implementa noi strategii și tehnici de raportare financiară conform schimbărilor de standard, skill-uri utile pentru poziția de Director Financiar.

Îmbunătățește-ți abilitățile de a utiliza analize financiare complexe pentru a influența deciziile strategice ale companiei și pentru a implementa strategii de planificare financiară mai robuste și eficiente pe termen lung.

ÎȚI RECOMANDĂM ACEST CURS DACĂ EȘTI:

 • DIRECTOR FINANCIAR

  Fă tranziția firească spre o nouă poziție directorială. Află cum să interpretezi datele și să prezinți rezultatele către stakeholderi și CEO.

 • Manager Financiar/Team Leader

  Lucrează cu documente de planning și bugetări, toate bazate pe rezultatele analizelor financiare. De asemenea, stăpânește managementul departamentului financiar și principii/strategii pentru controale interne și proceduri.

 • CONTABIL/ANALIST FINANCIAR

  Interpretează și analizează datele din rapoarte, și întocmește planuri de risk management pe baza lor.

 • ANTREPRENOR

  Ia decizii informate de business, dezvoltă abilități de evaluare a riscurilor și gestionare a incertitudinilor în planificare și îmbunătățește-ți înțelegerea conceptelor de lichiditate și solvabilitate.

TREI WORKSHOP-URI PRACTICE PENTRU CELE MAI IMPORTANTE RESPONSABILITĂȚI ALE DIRECTORULUI FINANCIAR

 • WORKSHOP I

  Vei primi cele mai bune sfaturi pentru a realiza o prezentare perfectă pentru CEO și consiliul de administrație, cât și recomandări Excel pentru raportări și tips&tricks pentru prezentarea datelor în PowerPoint.

 • WORKSHOP II

  Vei lucra cu politicile și procedurile întâlnite în practică, prin exemple concrete. Vei întocmi o machete de analiză a riscurilor, cât și a controalelor interne ce derivă din analiza și macheta de riscuri.

 • WORKSHOP III

  Consolidează informația primită printr-o recapitulare a modelelor de planificare strategică și prin exerciții cu lectorul.

SUBIECTELE PE CARE LE VEI STUDIA:

 1. Managementul riscurilor

  Vei ști să clasifici nivelul de risc și să determini impactul său potențial asupra unei organizații. Vei trece prin etapele de gestionare a riscurilor, de la stabilirea politicilor și procedurilor până la construirea unui sistem de controale interne.

 2. BUGETARE ȘI FORECASTING

  Vei crea planuri pentru bugetul anual, luând în considerare evaluarea riscurilor și recomandărilor făcute pe baza analizelor financiare.

 3. Metode de analiză

  Vei aplica practic toate tipurile de analiză financiară, precum analiza probabilității, eficienței sau lichidității, și vei interpreta rezultatele pentru a oferi concluzii și recomandări pe baza lor.

LECTOR

Andreea
Blenche

 • Director Financiar @ MassMutual România
 • 20 de ani de experiență ca director financiar în 3 industrii: consultanță și brokeraj în asigurări, automatizare și management în energie și IT
 • Experiență în management financiar, raportare financiară, fiscalitate, planificare și analiză financiară
 • A fost implicată în construirea a două organizații de la începuturi până la maturitate, elaborând strategia și structura financiară, procedurile și controalele interne

PROGRAM

 • MODULUL 1. Raportare financiară și analiză

 • 01

  Miercuri, 22 Mai 2024, 18:30 – 20:00

  Departamentul financiar al companiei

  • Atribuțiile Departamentului Financiar Contabil
  • Exemplu simplificat de organigrama a Departamentului Financiar
  • Responsabilitățile Directorului Financiar
  • Evoluția rolului Directorului Financiar în ultimii 15 de ani
  • Politicile și procedurile financiare ale companiei
  • Contabilitatea financiară și de gestiune
  • Activitate practică: analizați structura departamentului financiar în organizația D-voastra și politică financiară a companiei în care lucrați. Propuneți îmbunătățiri.
 • 02

  Luni, 27 Mai 2024, 18:30 – 20:00

  Întocmirea și analiza situațiilor financiare

  • Standardele internaționale și locale de contabilitate și raportare financiară
  • Structura situațiilor financiare ale companiei
  • Situațiile financiare consolidate
  • Scopul analizei financiare
  • Construirea unui sistem de analiză financiară continuă a companiei
 • 03

  Miercuri, 29 Mai 2024, 18:30 – 20:00

  Aplicarea metodelor de analiză financiară

  • Tipuri de analiză financiară și exemple
   • Analiza orizontală
   • Analiza verticală
   • Analiza profitabilității
   • Analiza eficienței
   • Analiza lichidității
   • Metoda scenariilor și analiza de sensibilitate
   • Analiza de evaluare
   • Analiza variației
  • Interpretarea rezultatelor analizei financiare
  • Activitate practică: efectuați o analiză financiară a companiei
 • 04

  Luni, 3 Iunie 2024, 18:30 – 20:00

  Workshop #1: Afișarea și interpretarea rezultatelor analizei financiare

  • Sfaturi pentru a face prezentări pentru CEO și consiliul de administrație
  • Recomandări pentru lucrul în Excel pentru CFO, raportare
  • Vizualizarea rezultatelor analizei în PowerPoint, pregătirea concluziilor și recomandărilor, pe baza analizei
  • Sesiune de întrebări și răspunsuri
 • MODULUL 2: Bugetare (planificare) și control

 • 05

  Miercuri, 5 Iunie 2024, 18:30 – 20:00

  Managementul financiar strategic al unei întreprinderi

  • Managementul strategic financiar și cel tactic
  • Beneficiile și scopul managementul strategic financiar
  • Planificarea
  • Bugetarea
  • Evaluarea și managementul riscurilor
  • Procese continue de analiză financiară și acțiune corectivă
  • Modelul de afaceri și modelul operațional CANVAS
 • 06

  Luni, 10 Iunie 2024, 18:30 – 20:00

  Workshop #2: Realizarea bugetului anual și urmărirea rezultatelor în comparație cu bugetul

  • Evaluarea scenariilor de dezvoltare și a nivelurilor de așteptare
  • Justificarea deciziilor managementului pe baza rezultatelor analizei bugetului principal
  • Sesiune de întrebări și răspunsuri
 • MODULUL 3: Finanțare și investiții

 • 07

  Miercuri, 12 Iunie 2024, 18:30 – 20:00

  Lichiditatea și solvabilitatea companiei

  • Ce reprezintă lichiditatea și solvabilitatea unei companii
  • Managementul lichidității companiei
  • Capitalul de lucru: cum se calculează; când este necesar capital de lucru suplimentar și cum poate fi crescut
  • Practică: realizați o prognoză a fluxurilor de numerar pentru următorul an
 • 08

  Luni, 17 Iunie 2024, 18:30 – 20:00

  Investiții de capital și amortizare

  • Crearea de valoare prin utilizarea rațională a activelor companiei
  • Determinarea activelor economice strategice ale firmei
  • Calculul amortizării
  • Întocmirea unui plan de investiții de capital
  • Activitate practică: analizați investițiile planificate ale companiei și calculați amortizarea folosind metoda liniară
 • 09

  Miercuri, 19 Iunie 2024, 18:30 – 20:00

  Fuziuni și achiziții (M&A)

  • Cumpărarea, vânzarea acțiunilor
  • Managementul proceselor de fuziuni și achiziții
  • Aplicarea abordării “due diligence”
  • Procesul de cumpărare: de partea cumpărătorului companiei
  • Procesul de vânzare: din partea vânzătorului a companiei
 • MODULUL 4: Managementul riscurilor

 • 10

  Luni, 24 Iunie 2024, 18:30 – 20:00

  Managementul riscului În companie

  • Ce este riscul?
  • Clasificări ale riscurilor
  • Severitatea impactului riscului/ Probabilitatea apariției riscului
  • Fazele procesului de management al riscului
  • Continuitatea în afaceri
 • 11

  Miercuri, 26 Iunie 2024, 18:30 – 20:00

  Controlul intern în companie

  • Mitigarea riscurilor prin controale interne
   • Construirea unui sistem intern eficient de controale interne și segregare a sarcinilor
   • Documentarea proceselor și stabilirea de politici și proceduri
 • 12

  Luni, 1 Iulie 2024, 18:30 – 20:00

  Workshop de Controale Interne și proceduri

  • Cateva exemple de politici și proceduri întâlnite în practică
  • Un exemplu de machetă de analiză a riscurilor
  • Controale interne ce derivă din analiza și macheta de riscuri
  • Fazele procesului de management al riscului
  • Sesiune de întrebări și răspunsuri
 • +

  Miercuri, 3 Iulie 2024, 18:30 – 20:00

  Workshop bonus (opțional)

  Cu resursele date de noi pe Google Classroom și cu feedback individual offline:

  • Întocmirea și aplicarea bugetului master în companie
  • Sesiune de întrebări și răspunsuri
  • Activitate practică: realizați un plan strategic de dezvoltare pe un orizont de 5 ani al companiei D-voastra

Află mai multe

Completați formularul pentru a primi prezentarea detaliată a cursului. Vă vom contacta în cel mai scurt timp posibil pentru a discuta împreună toate detaliile.

Câmp obligatoriu
Află mai multe