ROLUL
DIRECTORULUI
FINANCIAR

12 CURSURI

ANDREEA BLENCHE

DIRECTOR FINANCIAR
MASSMUTUAL ROMÂNIA

Departamentul financiar al companiei

Întocmirea și analiza situațiilor financiare

Aplicarea metodelor de analiză financiară

Workshop #1: Afișarea și interpretarea rezultatelor analizei financiare

Managementul financiar strategic al unei întreprinderi

Workshop #2: Realizarea bugetului anual și urmărirea rezultatelor în comparație cu bugetul

Lichiditatea și solvabilitatea companiei

Investiții de capital și amortizare

Fuziuni și achiziții (M&A)

Managementul riscului În companie

Controlul intern în companie

Workshop de Controale Interne și proceduri

+ Workshop bonus (opțional)

Nivel Mediu
Diplomă de Absolvire
Diplomă de Participare
Sistem de notare

PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CURSULUI

DATA:

14 Februarie - 25 Martie 2024

DURATA:

12 cursuri - 6 săptămâni
Luni & Miercuri, 18:30 - 20:00

Finanțele sunt nucleul fiecărei decizii din cadrul unei companii. Toate departamentele, fie că vorbim de marketing, HR sau producție, lucrează către un scop comun: generarea profitului.

De aceea un director financiar are unul dintre cele mai importante roluri într-o companie, și anume planificarea financiară. Învață de la un profesionist cu 18 ani de experiență cum să lucrezi în managementul financiar strategic.

ÎȚI RECOMANDĂM ACEST CURS DACĂ EȘTI:

 • DIRECTOR FINANCIAR

  Înțelege ce responsabilități are un director financiar, de la interpretarea rezultatelor analizei financiare până la prezentarea acestora managementului.

 • MANAGER FINANCIAR

  Află cum poți crea o colaborare mai bună cu departamentul financiar prin înțelegerea activităților de planificare financiară strategică.

 • CONTABIL/ANALIST FINANCIAR

  Învață ce presupune rolul unui director financiar și cum să depășești provocările gestionării unei echipe.

 • ANTREPRENOR

  Ia decizii informate de business pe baza analizei situațiilor financiare și află cum contribuie departamentul financiar la gestionarea riscurilor.

MIX-UL PERFECT DE EXEMPLE, EXERCIȚII ȘI ATELIERE PRACTICE

 • Rolul strategic

  Vei afla ce rol are departamentul financiar în planificarea strategică de bugetare și investiții, dar și cum poate ajuta la atenuarea riscurilor într-o companie. Vei înțelege ce responsabilități are un director financiar, de la interpretarea rezultatelor analizei financiare până la prezentarea acestora managementului.

  Iar cu ajutorul atelierelor din cadrul cursului, lectorul îți va explica cum să creezi o planificare bugetară, să gestionezi controale interne și să dezvolți un plan strategic pe 5 ani pentru compania ta.

SUBIECTELE PE CARE LE VEI STUDIA:

 1. Managementul riscurilor

  Vei învăța cum să clasifici nivelul de risc și să determini impactul său potențial asupra unei organizații. Vei trece prin etapele de gestionare a riscurilor, de la stabilirea politicilor și procedurilor până la construirea unui sistem de controale interne.

 2. Bugetare

  Vei înțelege cum planifică un director financiar bugetul anual, luând în considerare evaluarea riscurilor și recomandărilor făcute pe baza analizelor financiare.

 3. Metode de analiză

  Vei descoperi toate tipurile de analiză financiară, precum analiza probabilității, eficienței sau lichidității, apoi vei învăța cum să interpretezi rezultatele și să oferi concluzii și recomandări pe baza lor.

LECTOR

Andreea
Blenche

 • Director Financiar @ MassMutual România
 • 18 ani de experiență ca director financiar în 3 industrii: consultanță și brokeraj în asigurări, automatizare și management în energie și IT
 • Experiență în management financiar, raportare financiară, fiscalitate, planificare și analiză financiară
 • A fost implicată în construirea a două organizații de la începuturi până la maturitate, elaborând strategia și structura financiară, procedurile și controalele interne

PROGRAM

 •  

  MODULUL 1. Raportare financiară și analiză

 • 01

  Miercuri, 14 Februarie 2024, 18:30 - 20:00

  Departamentul financiar al companiei

  • Atribuțiile Departamentului Financiar Contabil
  • Exemplu simplificat de organigrama a Departamentului Financiar
  • Responsabilitățile Directorului Financiar
  • Evoluția rolului Directorului Financiar în ultimii 15 de ani
  • Politicile și procedurile financiare ale companiei
  • Contabilitatea financiară și de gestiune
  • Activitate practică: analizați structura departamentului financiar în organizația D-voastra și politică financiară a companiei în care lucrați. Propuneți îmbunătățiri.
 • 02

  Luni, 19 Februarie 2024, 18:30 - 20:00

  Întocmirea și analiza situațiilor financiare

  • Standardele internaționale și locale de contabilitate și raportare financiară
  • Structura situațiilor financiare ale companiei
  • Situațiile financiare consolidate
  • Scopul analizei financiare
  • Construirea unui sistem de analiză financiară continuă a companiei
 • 03

  Miercuri, 21 Februarie 2024, 18:30 - 20:00

  Aplicarea metodelor de analiză financiară

  • Tipuri de analiză financiară și exemple
   •  
   • Analiza orizontală
   • Analiza verticală
   • Analiza profitabilității
   • Analiza eficienței
   • Analiza lichidității
   • Metoda scenariilor și analiza de sensibilitate
   • Analiza de evaluare
   • Analiza variației
  • Interpretarea rezultatelor analizei financiare
  • Activitate practică: efectuați o analiză financiară a companiei
 • 04

  Luni, 26 Februarie 2024, 18:30 - 20:00

  Workshop #1: Afișarea și interpretarea rezultatelor analizei financiare

  • Sfaturi pentru a face prezentări pentru CEO și consiliul de administrație
  • Recomandări pentru lucrul în Excel pentru CFO, raportare
  • Vizualizarea rezultatelor analizei în PowerPoint, pregătirea concluziilor și recomandărilor, pe baza analizei
  • Sesiune de întrebări și răspunsuri
 •  

  MODULUL 2: Bugetare (planificare) și control

 • 05

  Miercuri, 28 Februarie 2024, 18:30 - 20:00

  Managementul financiar strategic al unei întreprinderi

  • Managementul strategic financiar și cel tactic
  • Beneficiile și scopul managementul strategic financiar
  • Planificarea
  • Bugetarea
  • Evaluarea și managementul riscurilor
  • Procese continue de analiză financiară și acțiune corectivă
  • Modelul de afaceri și modelul operațional CANVAS
 • 06

  Luni, 4 Martie 2024, 18:30 - 20:00

  Workshop #2: Realizarea bugetului anual și urmărirea rezultatelor în comparație cu bugetul

  • Evaluarea scenariilor de dezvoltare și a nivelurilor de așteptare
  • Justificarea deciziilor managementului pe baza rezultatelor analizei bugetului principal
  • Sesiune de întrebări și răspunsuri
 •  

  MODULUL 3: Finanțare și investiții

 • 07

  Miercuri, 6 Martie 2024, 18:30 - 20:00

  Lichiditatea și solvabilitatea companiei

  • Ce reprezintă lichiditatea și solvabilitatea unei companii
  • Managementul lichidității companiei
  • Capitalul de lucru: cum se calculează; când este necesar capital de lucru suplimentar și cum poate fi crescut
  • Practică: realizați o prognoză a fluxurilor de numerar pentru următorul an
 • 08

  Luni, 11 Martie 2024, 18:30 - 20:00

  Investiții de capital și amortizare

  • Crearea de valoare prin utilizarea rațională a activelor companiei
  • Determinarea activelor economice strategice ale firmei
  • Calculul amortizării
  • Întocmirea unui plan de investiții de capital
  • Activitate practică: analizați investițiile planificate ale companiei și calculați amortizarea folosind metoda liniară
 • 09

  Miercuri, 13 Martie 2024, 18:30 - 20:00

  Fuziuni și achiziții (M&A)

  • Cumpărarea, vânzarea acțiunilor
  • Managementul proceselor de fuziuni și achiziții
  • Aplicarea abordării “due diligence”
  • Procesul de cumpărare: de partea cumpărătorului companiei
  • Procesul de vânzare: din partea vânzătorului a companiei
 •  

  MODULUL 4: Managementul riscurilor

 • 10

  Luni, 18 Martie 2024, 18:30 - 20:00

  Managementul riscului În companie

  • Ce este riscul?
  • Clasificări ale riscurilor
  • Severitatea impactului riscului/ Probabilitatea apariției riscului
  • Fazele procesului de management al riscului
  • Continuitatea în afaceri
 • 11

  Miercuri, 20 Martie 2024, 18:30 - 20:00

  Controlul intern în companie

  • Mitigarea riscurilor prin controale interne
   •  
   • Construirea unui sistem intern eficient de controale interne și segregare a sarcinilor
   • Documentarea proceselor și stabilirea de politici și proceduri
 • 12

  Luni, 25 Martie 2024, 18:30 - 20:00

  Workshop de Controale Interne și proceduri

  • Cateva exemple de politici și proceduri întâlnite în practică
  • Un exemplu de machetă de analiză a riscurilor
  • Controale interne ce derivă din analiza și macheta de riscuri
  • Fazele procesului de management al riscului
  • Sesiune de întrebări și răspunsuri
 • +

  Miercuri, 27 Martie 2024, 18:30 - 20:00

  Workshop bonus (opțional)

  Cu resursele date de noi pe Google Classroom și cu feedback individual offline:

  • Întocmirea și aplicarea bugetului master în companie
  • Sesiune de întrebări și răspunsuri
  • Activitate practică: realizați un plan strategic de dezvoltare pe un orizont de 5 ani al companiei D-voastra

Înregistrare

Pentru mai multe informații despre curs și taxa de participare, te rugăm să te înregistrezi.

 
 
 
Câmp obligatoriu
Înregistrare