CURS ONLINE

ANALIZĂ FINANCIARĂ

Madalina Bogdan Head of Financial Controlling
Intr-o companie multinationala de TOP din industria FMCG

PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CURSULUI

DATA:

12 IUNIE - 17 IULIE 2023

DURATA:

11 LECTII, 6 SĂPTĂMÂNI
LUNI ȘI JOI, 19:00 - 20:30

Curs live online susținut de un lector cu experiență în analiza financiară

Analiza financiară este o parte vitală a oricărei organizații durabile și profitabile, deoarece numai un profesionist în analiza situațiilor financiare poate controla indicatorii de performanță și starea generală de bugetare a unei organizații. Acest curs privind tehnicile de analiză financiară este esențial pentru cei care trebuie să citească, să înțeleagă și să analizeze situațiile financiare.

Îți recomandăm acest curs dacă ești:

 • Analist financiar

  Analisti financiari cu studii in domeniul economic si care vor să isi aprofundeze cunoștințele în domeniu analizei financiare sau sunt în căutare de explicații practice aplicabile în activitatea zilnică.

 • Finance manager/coordonatori

  Obține o viziune de ansamblu asupra situației financiare a companiei. Învață cum poți să-ți dezvolți noi abilități de analiză și înțelegere a principalilor indicatori financiari.

 • Antreprenor

  Devino mai eficient și mai organizat și obține o perspectivă de ansamblu asupra finanțelor companiei tale.

VREI SĂ AVANSEZI ÎN CARIERĂ

 •  

  Pesoane cu alte specializări decât cele din domeniul economic, dar care au tangenta directa cu analistii financiari si doresc sa reuseasca sa vorbească “aceeași limbă” - de ex. analisti /coordonatori/ manageri de departamente operationale care sunt implicați in activitățile de bugetare, achiziții, sunt responsabili de buget etc.

Subiectele pe care le vei studia:

 1. Raportarea financiara

  Vei afla cum să folosești metodologiile, procesele și instrumentele potrivite. Deasemenea vei învață ce este o declarație de profit și pierdere, structura rapoartelor financiare, indicatori de performanta, vei putea intelege principiile de baza ale bilantului, clasificarea costurilor de exploatare si de capital.

 2. Analiza situațiilor financiare

  Vei învăța mai multe despre declarațiile de profit, calculatia gradului de rentabilitate și de asemenea, vei înțelege principalii coeficienți pentru analiza, ce informații sunt în incluse în raportul DDS, ce sunt împrumuturile, obligațiunile, leasingul, modelul Dupont și vei fi capabil sa efectuezi o analiza completa a bilanțului Companiei.

LECTOR

Madalina Bogdan

 • Head of Financial Reporting - într-o companie multinationala de top din industria FMCG
 • 15 ani de experiență în Finanțe și Audit intern
 • Experiență în Managementul Financiar, Planificare si Analiza Financiara, Raportare Financiara, Controlul Costurilor, Contabilitate, Managementul Creditelor Trezorerie si Audit Intern
 • Certificări internaționale din partea forumurilor de specialitate - ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) si CIA (Certified Internal Auditor)
 • Experiență extinsă în crearea și implementarea Proceselor Financiare și Audit în medii de lucru locale și internaționale

PROGRAM

 • 01

  Situații financiare de bază și noțiuni de bazele contabilității

  • Care sunt situațiile financiare – definiții și rol
  • Legătura dintre situațiile financiare
  • Noțiuni de bazele contabilității ca temelie pentru analiza financiară
   • Planul de conturi general – clasele de conturi
   • Contul, dubla înregistrare și corespondența
   • Analiza contabilă
  • Exemple practice de înregistrări contabile și efectele lor asupra situațiilor financiare de bază
 • 02

  Situații financiare de bază: Bilanţul (BS)

  • Definiție și rol
  • Secțiunile principale ale Bilanțului
  • Bilanț: cum să creezi corect un raport
  • Definițiile principalelor elemente:
   • Active imobilizate
   • Active circulante
   • Capital propriu
   • Datorii pe termen lung
   • Datorii pe termen scurt
  • Provizioane și angajamente
  • Cum este influențat bilanțul de diverse activități economice / Cum să identifici în bilanț ce s-a întâmplat în companie
 • 03

  Situații financiare de bază: Contul de profit și pierdere (P&L)

  • Definiție și rol
  • Structura, procedura de formare și indicatori P&L
  • Definiția principalelor elemente:
   • GSR / Cifra de afaceri
   • NSR / Cifra de afaceri netă
   • GP Margin / Marja Brută
   • COGS / Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate - Componente
  • Cum sunt afișate tranzacțiile financiare în raport
  • Cum să analizezi corect un raport P&L
  • Cum este influențat contul de profit și pierdere de activitățile economice din companie
 • 04

  Situații financiare de bază: Situația fluxurilor de numerar (CF)

  • Definiție și rol
  • Structura și datele incluse în raport
  • Cum sunt afișate tranzacțiile într-un raport
  • Analiza eficientă a raportulu
  • Cum este influențat CF de activitățile economice din companie
 • 05

  Cum se analizează un raport de profit și pierdere

  • Analiza verticală și orizontală a raportului
   • KBIs & componente
   • Variație vs. Budget, Estimare, Anul anterior
  • Calculul principalilor indicatori:
   • Cifra de afaceri (CA): CA, CA netă (NSR), CA Medie; CA Marginală
   • Pragul de rentabilitate - CA Critică
   • Punctul de rentabilitate: cum să ajuți compania să-și găsească echilibrul
   • Rata discount-ului
   • Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (COGS) – componente
  • Alți indicatori de bază folosiți în mod frecvent
   • Marja Brută (GP)
   • Net Contribution
   • Cost to Supply
   • Total Supply Chain Costs
  • Indicatori de Profitabilitate:
   • GP Margin
   • EBIT, EBIT Margin
   • Net Profit, Net Profit Margin
   • Earnings Per Share
 • 06

  Metode de Analiză Factorială a principalelor elemente din Contul de profit și pierdere

  • Comparația
  • Metoda substituirilor în lanț (metoda iterării)
   • Analiza Factorială NSR
   • Analiza Factorială COGS
   • Analiza Factorială EBIT
  • Exemplu practic de calcul
  • Structura costurilor
   • Costuri Fixe
   • Costuri Variabile
   • Punctul de echilibru
 • 07

  Cum se analizează bilanțul

  • Analiza structurii activului:
   • Rata activelor imobilizate
   • Rata activelor circulante
  • Analiza structurii surselor de finanțare
   • Rata stabilității financiare
  • Fondul de rulment
  • Rate de lichiditate
   • Current Ratio = Current Assets / Current Liabilities
   • Acid Test Ratio = Current Assets / Current Liabilities
   • Financial Gearing = Debt/Equity * 100
  • Shareholder equity ratio
 • 08

  Analiza situației fluxurilor de numerar

  • Rate financiare în analiza fluxurilor de numerar:
   • Rata fluxurilor de numerar din exploatare
   • Rata eliberării de numerar din profitul net
   • Rata de acoperire a datoriilor financiare
   • Rata de acoperire a dobânzii
   • Rata de finanțare a activelor imobilizate
   • Rata de adecvare a CF
  • Rate de eficiență - FREE CASH FLOW
 • 09

  Fluxuri de numerar: analiză aprofundată și relația cu alte situații

  • Capitalul Circulant (WC)
   • Definiție și rol
   • Cum se calculează rapid și corect capitalul circulant
   • Capitalul Circulant - componente
   • Operating Cycle
   • Cum este influențat WC de activitățile economice din companie
  • Rate de eficiență - Capital Circulant:
   • IN Days, AR Days, AP Days
   • Cash Conversion cycle
  • CAPEX (costuri de capital)
   • Definiție și rol
   • Impactul (relația) CAPEX în Situațiile financiare de bază:
    • Impact asupra elementelor de Bilanț
    • Impact asupra Contului de Profit și Pierdere
    • Impact asupra fluxurilor de numerar
 • 10

  Studiu de caz

  • Exemplu practic de înregistrări ale activităților economice și efectul lor asupra situațiilor financiare
   • Prezentare Bilanț Inițial
   • Efectuare înregistrări activități economice
   • Generare / Calcul Bilanț contabil nou după reflectarea înregistrării operațiilor economice
   • Calculul principalilor indicatori de bilanț și comparația cu Bilanțul inițial
 • 11

  Studiu de caz

  • Exemplu practic de înregistrări ale activităților economice și efectul lor asupra situațiilor financiare
   • Prezentare Cont de Profit și Pierdere bază (ex. Budget)
   • Efectuare înregistrări activități economice
   • Generare / Calcul Cont de Profit și pierdere după reflectarea înregistrării 4operațiilor economice
   • Calculul principalilor indicatori ai Contului de profit și pierdere și a variației vs. bază
   • Generare / Calcul Situația Fluxurilor de numerar după reflectarea înregistrării operațiilor economice
   • Calculul principalilor indicatori ai fluxului de numerar

Înregistrare

Pentru mai multe informații despre curs și taxa de participare, te rugăm să te înregistrezi.

 
 
 
Câmp obligatoriu
Odată cu apăsarea butonului „înregistrare” ești de acord cu termenii și condițiile menționate în politica de confidențialitate și în politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.